Behandling af traumer

Når man udsættes for traumer sker der helt neurobiologisk nogle forandringer i hjernen. Hjernen bliver belastet i en sådan grad, at der skabes forandringer i hjernen i form af f.eks. en forhøjet frygtrespons. Man kan selv have traumer, som man ikke husker, da de er opstået i barndommen eller i en førsproglig alder, så man ikke har mulighed for at sætte ord på det. Man kan også i sit voksenliv udsættes for hændelser bl.a. ved at være deltagende i et flystyrt, et trafikuheld, eller ved at være udsendt i krig. Man kan komme til at døje med forskellige former for gener såsom indre uro, kropslige spændinger, hovedpine, undgåelsesadfærd, øget vagtsomhed, og ikke mindst et øget temperament. 

De traumer, man ikke selv husker, der kræver langvarig behandling

De sværeste og mest komplekse traume er dem, der opstår i barndommen. Når man oplever hændelser i barndommen, bliver man ikke alene udsat for et traume, man bliver også hindret i en udvikling, man ellers burde have på daværende tidspunkt. Det er særligt traumer forårsaget af ens egne forældre, som sætter de dybeste spor, da børn har brug for deres forældre for at overleve. Når forældre på en og samme tid er dem, der bør tage sig af børnene, men som også er dem, der skaber frygt i børnene, bliver børnene utrygge. De er nødt til at søge deres forældre, for at kunne få mad osv., men de kan aldrig vide, om forældrene udsætter dem for flere traumer. Traumer forårsaget fra forældrenes side, kan f.eks. være i form af vold, overgreb, men også psykisk vold, som der er kommet mere fokus på nu. Psykisk vold kan f.eks. være at forældrene skælder børnene unødigt meget ud, latterliggør børnene. Udtalelserne fra forældrene, kan være sket i afmagt over manglende kompetencer til at passe på børnene. Hændelser opstået i barndommen vil ofte kræve langvarig behandling, da der ofte har været mange traumer, der har skabt forsinkelser i udviklingen. Hændelserne vil ofte have betydning for hinanden og danner et komplekst netværk i hjernen. Det kræver tid og langvarig behandling at komme over disse traumer, og i nogle tilfælde kan det også handle om at få et bedre liv med de traumer i rygsækken, da de er for komplekse til at man helt kan slippe fri for traumernes indvirkning. 

De mindre komplekse traumer, som kræver mindre behandling

Hvis man har været udsat for traumer i voksenlivet, vil der i højere grad være gode forudsætninger for, at man kan opnå en helt normal hverdag igen efter behandlingen. Det handler imidlertid også om hvor voldsom hændelsen har været. Forskellen er, at man har en voksen og veludviklet hjerne, der kan forstå, hvad man har været udsat for. Når man har en mulighed for at danne mening med det oplevede, vil man i højere grad kunne opnå en accept. Behandlingen kan f.eks. have til formål, at man er mindre og mindre vagtsom, at man tør gå på gaden igen og at man ikke længere tror, at man er i krig, når man bor i Danmark. 

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *